0.74  0.52

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.88  0.61

Uključuje PDVUključuje PDV

EUR Euro