41.47  29.03

Uključuje PDVUključuje PDV

 41.47  29.03

Uključuje PDVUključuje PDV

 173.04  121.13

Uključuje PDVUključuje PDV

 314.42  220.10

Uključuje PDVUključuje PDV

 10.58  7.41

Uključuje PDVUključuje PDV

 12.51  8.75

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.33  0.23

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.11  0.07

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.08  0.06

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.57  0.40

Uključuje PDVUključuje PDV

EUR Euro